Kontakt - 08 644 72 10 

E-post

Verksamhetschef

pelle@aso.nu

Pumpan

pumpan@aso.nu

Tryckeri

asobladet@aso.nu


Telefonnummer: 08 644 72 10


Åsö Föreningsråd

Färgargårdstorget 1

116 43 STOCKHOLM


Bokning av Pumpan

Pumpan: pumpan@aso.nu 

Telefonnummer: 08 644 72 10


Feedback

Lämna dina åsikter om oss i fomuläret här.