Stora och små lokaler

Allt i tryck för dig och din förening

Åsö Föreningsråd

Årsmötesprotokoll2020.pdf
Senaste årsmötesprotokoll

Åsö Föreningsråd

Vi har nu lämnat våra lokaler. Vårt mål är nu att hitta nya lokaler för hela vår verksamhet.

Har du tips på en passande lokal så hör av dig till lokal@aso.nu

Åsö Föreningsråd

Åsö Föreningsråd bildades 1972 vid en sammanslagning av Sofia och Katarina ungdomsråd.
Huvuduppgiften är att hjälpa till med opinionsbildande samt sprida upplysning och skapa
debatt kring och inom medlemmens arbets- / verksamhetsområde.

Åsö Föreningsråd driver samlingslokalen Pumpan som ligger vid Färgargårdstorget
(Norra Hammarbyhamnen, Södermalm).
Där finns det möjlighet att hyra möteslokaler för era föreningsverksamheter.
Vid Färgargårdstorget ligger även Åsö Föreningsråds kansli och tryckeri.

Medlemskap

För att bli medlem hos Åsö Föreningsråd behöver vi få en ansökan av er som ni finner här.
Medlemskapet kostar 450 sek/år.

Som medlem kan vi bl a erbjuda:
Billiga möteslokaler.
10 procent rabatt i tryckeriet och på våra kanslitjänster.
Information om bidrag/ prioriteringar.
Erbjudande att medverka i olika aktviteter.
Kanslitjänster som tex uppläggning av medlemsregister, brevutskrifter,
ombesörjning av utskick: adressering, kuvertering, frankering och postdistrubition.
Möjlighet att trycka er medlemstidning, broschyrer,
häften, flygblad, visitkort, kuvert och brevpapper vid vårt tryckeri.

Tryckeri

Åsö Föreningsråds kontorsservice kan inte ta emot några uppdrag förens vi hittat nya lokaler för hela verksamheten.